Lakovacie linky - chémia

Povrchová úprava kovov - chémia

Spoločnosť Komax Centrum spol. s.r.o. sa od roku 2014 začala venovať predaju a distribúcií chemických prípravkov určených k procesom povrchových úprav kovov.

Po zadaní požiadaviek zákazníkom ponúkame komplexný servis od návrhu najvhodnejšieho technologického procesu, cez dodávku, až po samotné nasadenie chémie a zaškolenie personálu obsluhy lakovacej linky. V prípade potreby výmeny chémie alebo technickej podpory ponúkame bezplatný servis.


Naše služby zákazníkom:

  • návrh a realizácia najvhodnejšieho technologického procesu povrchovej úpravy kovov
  • ponúkame široké spektrum chemických prípravkov
  • zabezpečujeme dopravu priamo k zákazníkom
  • ponúkame najnovšie technológie za účelom zníženia nákladov
  • pravidelné servisné návštevy u zákazníkov
  • okamžité riešenie problémov (24hod. servis)
  • zaškolenie personálu obsluhy lakovacej linky

Ponúkame Vám široké spektrum produktov

Fosfátovanie

Fosfátovaním sa na povrchu kovov vytvárajú antikorózne povlaky. Fosfátové povlaky sú najrozšírenejším typom konverzných povlakov.

Prípravky určené na železnaté fosfátovanie rozdeľujeme na dva hlavné druhy:

- Tenkovrstvé s hrúbkou vrstvy medzi 0,1 – 0,5 g/m2

- Hrubovrstvé, s hrúbkou medzi 0,5 – 1,0 g/m2


Železnatý fosfát
Železnatý fosfát je najviac používaná a pomerne najlacnejšia varianta technológie, ktorá sa používa na ošetrenie povrchu pred lakovaním. Aplikuje sa ponorom alebo postrekom. Táto technológia zaisťuje dobrú priľnavosť lakovanej vrstvy a taktiež zabezpečuje zvýšenú koróznu odolnosť. Železnatý fosfát sa stále viac využíva k medzioperačnej pasivácii povrchov železa.

Korózna odolnosť železnatých fosfátov


Zinočnatý fosfát

Zinočnatý fosfát je kvalitnou predúpravou pod práškovými farbami, ktorá výrazne obmedzuje rozšíreniu korózie pod povlakom a zaisťuje dlhú životnosť lakovaného produktu. Povlaky zinočnatého fosfátu sú vždy kryštáľové a dosahujú rôznych plošných hmotností od 1 g.m-2 až po 15 g.m-2. Hrúbka povlakov je od 1 μm až po 7 μm. Využitie týchto povlakov je na rozdiel od povlakov železnatého fosfátu široké. Povlaky sú tvrdšie a silnejšie a preto sa dobre uplatňujú pri príprave povrchu pred nanášaním organických povlakov, kde vylepšujú ich priľnavosť ku kovovému podkladu a ich odolnosť voči korózii.

Použitie:

Súhrn procesov - zinočnatý fosfát