Lakovacie linky - chémia

Povrchová úprava kovov - chémia

Kvalitu lakovaných produktov určuje nielen samotný proces lakovania, ale predovšetkým korózna odolnosť nalakovaného výrobku. Aj preto je proces ošetrenia výrobku pred samotným lakovaním jeden z kľúčových, ak nie najpodstatnejší prvok celého procesu práškového lakovania.

Po zadaní požiadaviek zákazníkom ponúkame komplexný servis od návrhu najvhodnejšieho technologického procesu, cez dodávku, až po samotné nasadenie chémie a zaškolenie personálu obsluhy lakovacej linky. V prípade potreby výmeny chémie alebo technickej podpory ponúkame bezplatný servis.


Naše služby zákazníkom:

  • návrh a realizácia najvhodnejšieho technologického procesu povrchovej úpravy kovov
  • ponúkame široké spektrum chemických prípravkov
  • zabezpečujeme dopravu priamo k zákazníkom
  • ponúkame najnovšie technológie za účelom zníženia nákladov
  • pravidelné servisné návštevy u zákazníkov
  • okamžité riešenie problémov (24hod. servis)
  • zaškolenie personálu obsluhy lakovacej linky

Spoločnosť Komax Centrum spol. s.r.o. Vám ponúka chemické prípravky určené k procesom povrchových úprav kovov

Široké spektrum produktov:

 - Železnatý fosfát

Tenkovrstvový
Hrubovrstvový
Nízkoteplotný
- Nano technológia
- Pasivátory
- Zinočnátý fosfát
- Odmastňovače

Fosfátovanie

Fosfátovaním sa na povrchu kovov vytvárajú antikorózne povlaky. Fosfátové povlaky sú najrozšírenejším typom konverzných povlakov.

Prípravky určené na železnaté fosfátovanie rozdeľujeme na dva hlavné druhy:

- Tenkovrstvé s hrúbkou vrstvy medzi 0,1 – 0,5 g/m2

- Hrubovrstvé, s hrúbkou medzi 0,5 – 1,0 g/m2


Železnatý fosfát
Železnatý fosfát je najviac používaná a pomerne najlacnejšia varianta technológie, ktorá sa používa na ošetrenie povrchu pred lakovaním. Aplikuje sa ponorom alebo postrekom. Táto technológia zaisťuje dobrú priľnavosť lakovanej vrstvy a taktiež zabezpečuje zvýšenú koróznu odolnosť. Železnatý fosfát sa stále viac využíva k medzioperačnej pasivácii povrchov železa.

Korózna odolnosť železnatých fosfátov


Zinočnatý fosfát

Zinočnatý fosfát je kvalitnou predúpravou pod práškovými farbami, ktorá výrazne obmedzuje rozšíreniu korózie pod povlakom a zaisťuje dlhú životnosť lakovaného produktu. Povlaky zinočnatého fosfátu sú vždy kryštáľové a dosahujú rôznych plošných hmotností od 1 g.m-2 až po 15 g.m-2. Hrúbka povlakov je od 1 μm až po 7 μm. Využitie týchto povlakov je na rozdiel od povlakov železnatého fosfátu široké. Povlaky sú tvrdšie a silnejšie a preto sa dobre uplatňujú pri príprave povrchu pred nanášaním organických povlakov, kde vylepšujú ich priľnavosť ku kovovému podkladu a ich odolnosť voči korózii.

Použitie:

Súhrn procesov - zinočnatý fosfát