Lakovacie linky - servis

Zodpovednosť za našu technológiu nekončí jej predajom

Servis - lakovacie linky

Spoločnosť Komax Centrum spol. s.r.o. poskytuje služby k plnej spokojnosti našim zákazníkom.
- pravidelné servisné prehliadky a údržba lakovacích liniek
- možnosť telefonickej konzultácie s našim servisným   technikom
- servisný zásah na naších lakovacích linkách - online
- servis si môžete objednať telefonicky alebo mailom